Menu

A product of ZI Softech   

Kursus Penggunaan Densimeï»www.myarrahnu.com/page.php?name=konsultasiter dan Kaedah Konvensional

Tempoh Kursus : 1/2 - 1 hari
Tempat : Premis Peserta atau Pusat Latihan My Arrahnu

Sasaran Peserta : Staf dan peniaga yang terlibat dalam perniagaan Arrahnu dan kedai emas

Pengenalan Densimeter
- Jenis-jenis Densimeter
- Cara penggunaannya
- Model-model perbezaan penggunaannya

Kenapa alat ini diperlukan
- Alat pengukur nilai selain dari densimeter
- Had penggunaannya
- Faktor-faktor yang menyebabkan densimeter tidak sesuai digunakan

Praktikal - ujikaji langsung
- Ujian atas pelbagai jenis emas
- Penghasilan Jadual Ketumpatan
- Jadual ketulinan

Kaedah Konvensional
- Pengenalan dan faktor-faktor kaedah ini diperlukan
- Kelebihan dan kekurangan penggunaan ini

Keperluan Kaedah Konvensional
- Asid Nitrik dan Asid Hidroklorik
- Batu hitam
- Emas kunci
- Alat keselamatan

Praktikal - ujikaji konvensional
- Penggunaan ujian kimia 
- Faktor-faktor yang menyebabkan keperluan ujian konvensional

 

 

 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara