Menu

A product of ZI Softech   

Harga Pasaran RM99.99

Harga Pengunjung
My Ar Rahnu RM 49.99

Pesanan melalui e-mel ke hilmi@myarrahnu.com

Ensaiklopedia Emas merupakan sebuah buku yang dihasilkan oleh Sdra Hanizat, yang berpengalaman luas mengenai emas.

Buku ini mengandungi 28 Bab, 215 halaman yang dikarang dalam Bahasa Malaysia disusun dalam bahasa santai dan mudah difahami. Terdapat gambar-gambar menarik dan sukar didapati terdapat didalam buku ini untuk tatapan.

Buku ini menceritakan semua perihal emas, Sejarah Emas, Saintifik, Sumber & Perlombongan, Ciri-Ciri Emas, Nilai Emas, Perdagangan, Gadaian, Zakat, Dalil dan Nas, Pelaburan Emas, Emas dan Seni, Karya Menyentuh Emas
....... dan berbagai-bagai sudut menceritakan apa sahaja yang berkaitan dengan emas.

Buku ini sesuai dibaca oleh semua orang dan peringkat masyarakat kerana ia menyentuh semua isu, dari segi ekonomi, sosial, agama, pendidikan, pelaburan dan mitos.

Ensaiklopedia Emas ialah satu-satunya hasil karya yang terperinci mengenai emas di dalam Malaysia pada masa kini. Ianya amat sesuai untuk dijadikan buku rujukan untuk semua isu berkaitan emas dan seharusnya dimiliki oleh semua orang.

Sebahagian petikan dari buku ini dipaparkan didalam halaman artikel am website ini.

                                                     

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara