Menu

A product of ZI Softech   

 

Modul Utama

Modul Utama merupakan sistem pusat yang mengawal seluruh modul My Ar Rahnu. Walaubagaimanapun ia boleh beroperasi secara bersendirian didalam kes perniagaan dijalankan secara mikro atau perniagaan satu kedai sahaja. Spesifikasi pengguna akan di set kan di modul utama ini. Modul Utama akan memastikan keseluruhan sistem berjalan dengan sempurna dan operasi perniagaan ar rahnu beroperasi dengan lancar. Prestasi setiap cawangan dapat dipantau melalui modul utama ini dimana sahaja melalui aksess web. Kesemua transaksi keluar masuk kewangan dan data-data pelanggan diurus secara efektif oleh modul utama.

Antara ciri-ciri penting Modul Utama adalah berikut:-

"Setting" sistem untuk memastikan keseluruhan modul berfungsi mengikut spesifikasi pengguna
Pengurusan maklumat asas didalam sistem, membolehkan perniagaan Arrahnu dilaksanakan dengan mudah.
Konfigurasi sistem dan sub-sistem dilaksanakan disini.
Menerima satu Arrahnu induk + sehingga 9999 cawangan.
Sekuriti sistem mengikut tahap yang dikehendaki.
Pengawasan untuk semua modul, memastikan sistem "up" waktu operasi.
 

 

 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara