Menu

A product of ZI Softech   

Perakaunan

Modul Perakaunan didalam My Ar Rahnu ini meletakkan sistem perakaunan adalah yang terpenting didalam "setting"perniagaan ar rahnu. Kesemua data kewangan diselia secara profesional dan telus dari pringkat ibu pejabat sehingga ke cawangan. Presentasi laporan kewangan dipaparkan dan dicetak mengikut amalan perakaunan. Kesemua ini dapat dilakukan dihujung jari dan dimana jua, 24 jam sehari. Oleh itu maklumat prestasi perniagaan dapat dipantau dan diurus dengan amat berkesan sekali. Laporan audit yang disediakan menyokong perniagaan ar rahnu dijalankan secara teratur dan efektif.

Amalan perakaunan yang tepat dan telus membantu perancangan kewangan dan perniagaan masa hadapan. Maklumat yang komrehensif juga digunakan untuk membantu penubuhan cawangan baru dan menilai pasaran semasa.

Maklumat status tunai ditangan.
Status aliran tunai senantiasa dilaporkan secara berjadual.
Pecahan denominasi wang semasa.
Laporan audit mengikut format dan spesifikasi organisasi.
Laporan lejar debit dan kredit.
Penyata penyesuaian dan pembetulan mengikut jadual.
Laporan Imbang Duga.
Laporan Kunci Kira- Kira.
Penyata Untung Rugi

 

 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara