Menu

A product of ZI Softech   

Perunding Profesional untuk Menubuhkan Kedai Ar Rahnu

My Ar Rahnu menawarkan perundingan lengkap menubuhkan perniagaan Ar Rahnu dimana-mana daerah diMalaysia. Konsultansi meliputi kajian teori, latihan dan perlaksanaan dimana audien didedahkan kepada peluang dan cabaran perniagaan Ar Rahnu serta cara bagaimana mencapai pendapatan tujuh angka secara profesional. Perniagaan Ar Rahnu semakin berkembang pesat bukan sahaja di Malaysia malah dirantau ini lantas menjadikannya perniagaan yang amat menguntungkan dengan risiko yang amat rendah.

Perundingan meliputi -

Perancangan dan Kajian Penubuhan Perniagaan
- Kajian kawasan
- Kajian Pemasaran
- Kesesuaian Perniagaan 
- Analisa Keberuntungan
- Analisa Risiko dan Kos
- Penyediaan Kertas Kerja Perniagaan
- Memahami pasaran emas dan barang gadaian

Operasi
- Keperluan dan kehendak sumber manusia
- Automasi operasian 
- Sistem inventori dan simpanan
- Kehendak perakaunan dan audit
- Mengurus Perkhidmat Pelanggan yang sempurna
- Pengurusan data yang cekap
- Menangani isu-isu Jualan dan Lelongan

Implementasi
- Permohonan dan kertaskerja Lesen
- Keperluan Pihak Berkuasa Tempatan
- Perancangan dan pengubahsuaian premis
- Memenuhi kehendak sekuriti

Modal
- Keperluan modal awal dan modal kerja
- Peruntukan pengembangan perniagaan
- Pembukaan cawangan
- Skim Francais dan penjenamaan
- Business Developmant and Apportunities

Perlaksanaan
- Pembukaan dan Promosi
- Perunding Pemasaran dan Jualan semasa
- Mencapai tahap optimum perniagaan

 

 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara