Menu

A product of ZI Softech   

Merupakan MODUL ASAS kepada keseluruhan sistem, iaitu sistem teras yang mengambil kira kehendak polisi syarikat yang akan mengawal seluruh operasi.
Melaksanakan tatacara perakaunan mengikut amalan perakaunan standard dan laporan komprehensif. Prestasi syarikat dapat disemak secara sistematik.
Data pelanggan diuruskan dengan sempurna dan mudah serta disimpan secara efektif dan selamat. Pengurusan maklumat menjadi lebih penting dan menarik.
Barang gadaian disimpan melalui sistem inventori yang sistematik dan dilaksanakan secara telus. Laporan audit pula boleh dilakukan dengan mudah.
Tindakan susulan dan pungutan dapat dilakukan dengan lebih efektif. Ianya mudah dikendalikan dan menjadi sistem sokongan perkhidmatan pelanggan. 
Laporan operasi disediakan setiap hari, minggu dan bulan untuk semua peringkat mengikut format pengguna malah boleh diakses bila-bila masa dimana jua.
Modul penting yang menguruskan jualan dan lelongan barang gadaian yang dilakukan dengan cekap malah boleh dilaksanakan berasingan diseluruh negara.
 
   
 

                                                                                                                                                                                                    

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara