Menu

A product of ZI Softech   

 

Pungutan

Maklumat pelanggan amatlah penting untuk digunapakai sepanjang pelanggan terikat dengan perjanjian gadaian. Status pelanggan yang berbagai dan kedudukan cawangan diseluruh negara memerlukan satu sistem yang dapat menguruskan maklumat ini dengan lebih berkesan. Keperluan tindakan dapat disalurkan dan dikongsi dengan semua cawangan apabila mesej dapat dibroadcast dengan pantas. Kes-kes unik pelanggan diurus dengan cekap melalui sistem pengurusan ini.

Modul pungutan merupakan sistem sokongan perkhidmatan pelanggan untuk memberi perkhidmatan ar rahnu yang efisyen dan mesra. Layanan dan tindakan terhadap status pelanggan dilakukan sebelum masalah wujud. Oleh itu penyampaian notis serta peringatan pelanggan dilaksanakan melalui automasi sistem ini.

Modul Pungutan menyokong aktiviti operasi berikut:-

Penyampaian notis dan pemberitahuan status akaun gadaian.
Broadcast mesej kepada semua cawangan mengenai status pelanggan.
Penjadualan semua pembayaran.
Tindakan susulan kes-kes tergantung.
Menutup kes.

 

 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara