Menu

A product of ZI Softech   

 

Nama Produk  My ArRahnu
Versi  V 5.1
Rekacipta oleh  ZI Softech Sdn Bhd
Tahun dibangunkan  Edisi 2017

Aplikasi

 Berasaskan Web
 Sesuai untuk pelbagai platfom samada Windows, Linux, Mac atau Unix
 Web server Apache, IIS atau lain-lain 
 Pengkalan Data SQL, MySQL, MSSQL
 Menggunakan aplikasi Php. ataupun Asp. Net.

Perlaksanaan  Internet, Intranet ataupun Standalone
   
   
   

 


 

 My Ar Rahnu.com. Hakcipta Terpelihara